Impressum


Insajder tim d.o.o.
Terazije 5/7, Beograd

Glavni i odgovorni urednik: Katarina Korać

Produkcija: Aleksandra Mušicki, Čedomir Milojević, Ana Kiš, Nevena Terzić, Marija Tonić Stojić, Milica Vučković, Nina Gavrilović, Slobodan Stanišić, Slobodan Milićević, Nikola Palamerević, Goran Todorović

Kontakt


Insajder tim d.o.o.
Terazije 5/7, Beograd

Tel: +381(0)11/6555261
redakcija@tvin.rs